Referenser - Referenssit

Utbyggnad av cykeltak och förråd i Västervik, hösten 2017

Tak- och fasadrenovering i Solf, hösten 2014

Staketbygge, Augusti 2014

Ny farstutrappa med ramp, Juni 2014

Renovering av villatak, Augusti 2013

Borttagning av bränsletank, Augusti 2013

Kakelarbete, Juli 2013

Trädgårdsväxthus, Juni 2013

Fasadarbete, April 2013

Ombyggnad av fähus till garage, Mars - April 2013

Dekorationsdetaljer kring dörrar, Januari 2013

Sanering av fuktskada, Oktober 2012

Byte av ytterdörr, September 2012

Tillbyggnad av egnahemshus, Augusti 2012

Grundläggningsarbete, Juli 2012

Förstoring av spannmålstorkdörr, Juni 2012